ZIJN PROTHESEN VEILIG? | Corpus Plus

ZIJN PROTHESEN VEILIG?

Recente toestanden ten spijt, zijn borstimplantaten nooit eerder zo veilig geweest. De in België gebruikte prothesen zijn bovendien sinds kort goedgekeurd door de overheid. Lees meer over de veiligheid van prothesen.

Zijn prothesen veilig?

Borstimplantaten zijn zeer veilig
 

A.Prothesen veroorzaken geen kanker, noch auto-immuunziekten noch reuma.

Een controverse werd meer dan 10 jaar geleden in de Verenigde Staten uitgelokt rondom de silicone gevulde prothese. Ze zouden onveilig zijn en onder meer auto-immuunziekten, reuma en kanker bevorderen.De FDA (Food and Drug Administration) heeft destijds een verbod uitgevaardigd op het gebruik van silicone gevulde prothesen. De water gevulde bleven toegelaten.
In Europa en andere delen van de wereld zag men het anders en bleven ook de silicone gevulde toegelaten.

Sindsdien werd de silicone gevulde prothese weer toegelaten door de FDA. Dit gebeurde na uitgebreide en langdurige studies die onomstotelijk aantoonden dat patienten met silicone gevulde prothesen geen gevaar liepen.

B.De problematiek van de PIP prothesen

PIP prothesen hebben  een foutief gemaakt kapsel en een verkeerde inhoud (industriele silicone) . De fabriek is al enkele jaren failliet en zijn geen PIP prothesen meer in omloop sinds 2010.Op 18 juni 2012 is er een rapport verschenen over de gevaren van PIP prothesen, in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft de verdienste het eerste ernstig rapport te zijn over de zaak.

De expertgroep heeft de volgende conclusies geformuleerd :
Uitgebreide testen op het PIP gel materiaal heeft geen elementen gevonden die een gevaar zijn voor de langetermijn gezondheidstoestand. De implantaten zijn niet toxisch en veroorzaken geen kanker.De PIP prothesen scheuren echter gemakkelijker, tweemaal zoveel als andere prothesen. Rond 6-12% van de prothesen scheuren na 5 jaar, dit wordt 15-30% na 10 jaar (vergeleken met 10-14% na 10 jaar voor andere types prothesen.

PIP prothesen bevatten een hogere concentratie aan siloxanen- scheikundig verwant aan silicone, maar die men ook terugvindt in veel consumentenproducten zoals haar- en huidverzorgingsproducten.

Alhoewelde de inhoud niet schadelijk is en men niet heeft kunnen aantonen dat de gel enige toxische stof bevat, maakt de minderwaardige mechanische sterkte van de implantaten  tot een minderwaardig product.Wanneer er een ruptuur is van de mantel, veroorzaakt ze lokale reacties rond de prothese in een kleine groep van vrouwen. Dit kan dan leiden tot gevoeligheid en gezwollen lymfeknopen. Er is echter geen bewijs dat dit ook meer gezondheidsproblemen met zich mee brengt.

Hier vindt u de belangrijkste vragen omtrend deze prothesen

 

EP wil strengere veiligheidscontroles borstimplantaten

Omwille van deze problemen heeft de EU op 18 juni 2012 beslist om een reeks maatregelen te nemen om de fabrikanten van implantaten regelmatig te contoleren.