SOORTEN BORSTPROTHESEN | Corpus Plus

SOORTEN BORSTPROTHESEN

Alle prothesen in België moeten nu door de overheid goedgekeurd zijn. Zo moeten ze o.a. scheurvast zijn en medische siliconen bevatten. We bespreken hier de algemene kenmerken van prothesen zoals vorm, inhoud en mantel.

Soorten borstprothesen

De patiente krijgt altijd de prothese die zij wenst. Alle merken die in België verdeeld worden zijn goedgekeurd door de overheid.

Welk merk is nu het beste ?
Als plastisch chirurg mag ik hier geen merken vernoemen Ik gebruik echter de beste prothesen die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Als ze in België verkocht wrden, dan hebben ze de kwaliteitstest doorstaan.

1. De nieuwste  generatie borstprothesen

In 2015 zijn er stevige vernieuwingen in de ontwikkeling van borstprothesen welke ik meestal gebruik.

1. Het zijn prothesen gemaakt volgens een nieuw "monobloc" principe.
Alle elementen van de mantel van de prothese zijn nog veel steviger gemaakt . Ze weerstaan veel beter tegen uitrekking en kunnen hogere trekkrachten weerstaan, zonder te scheuren.Ze behouden hun vorm bij elke beweging en elke druk. Plooien kunnen niet meer ontstaan waardoor scheuren ook vermeden worden.

2.Er zit een blauw beschermingslaagje tegen het "silicone bloeden"
Silicone gel doorsijpeling naar buiten  wordt tegengegaan. Die "bluseal" houdt de silicone tegen. De chirurg kan  bij plaatsing van de prothese nagaan of de gehele prothese perfect beschermd is. De mantel verkleurt inderdaad mocht er een gebied zijn waar silicone later dreigt door te sijpelen.

3.De inhoud bestaat uit cohesive gel,
Waardoor geen uitsijpeling van de inhoud gebeurt bij beschadiging  van de mantel (bvb door een steekwonde) . Deze gel heeft in vergelijking met andere prothesen een hoge viscositeit ( = stroperigheid), een hogere elasticiteit ( = rekkracht) en hogere cohesiviteit ( de silicone valt niet uit elkaar, maar blijft samen)
Al deze eigenschappen maken ook dat de inhoud een veel natuurlijker uitzicht en gevoel geeft.

4.Deze prothesen zijn gewaarborgd gedurende 10 jaar. Mocht er een scheur ontstaan in de mantel, dan worden de implantaten gratis vervangen door de fabrikant. Maar ze kunnen een leven lang mee door hun stevige konstructie.

5.Elke prothese komt met zijn identiteitskaartje, waar alle gegevens opstaan. Men kan zich dan ook registreren met dit kaartje op de website.

6.RFID identificatie Chip : Men kan kiezen om een prothese met chip zodat men later en alleen met speciale lezers kan weten welke prothese er in zit. U kiest zelf of u deze chip in de prothese wil hebben.

7.Keurmerk
Tenslotte zijn deze prothesen niet alleen goedgekeurd door de Belgische overheid, ze hebben ook het CE keurmerk, wat betekent dat de producten overeenkomen met de strenge reglementering aangaande veiligheid, gezondheid en ecologische vereisten in de productie.

2. De verschillende onderdelen van een prothese moeten van de beste kwaliteit zijn :

1.De mantel of enveloppe
Alle prothesen hebben een altijd mantel uit silicone-rubber. Deze is stevig genoeg om alle mogelijke klappen te verdragen. Het risico op scheur is dus uiterst klein. Bij triple lumen prothesen bestaat de mantel uit drie lagen, wat een uitzonderlijke stevigheid koppelt aan een grote soepelheid. Scheuren in prothesen zijn nu een grote uitzondering geworden.
  
2.De inhoud
De twee meest gebruikte vullingen zijn silicone-gel en fysiologisch water.

A.De silicone-gel gevulde prothesen
Zijn te verkiezen omdat ze de borst een natuurlijker uitzicht en gevoel geven. De beste prothesen hebben een cohesive gel , wat betekent dat de gel vrij vast is en dus niet uitloopt.

Het risico dat de prothese scheurt is nu bijna uitgesloten dank zij  de nieuwe technieken bij fabricage. Het risco op lekkage mocht de mantel toch doorbroken worden door bvb een ongeval is eveneens miniem, de inhoud is niet vloeiend maar gelachtig.Zelfs in dat geval heeft men ruimschoots de tijd om de prothese te vervangen zonder gevolgen voor het lichaam.

Bovendien trekken de nieuwe prothesen niet meer in plooien, waardoor zowel het uitzicht en gevoel beter zijn.Door de sterke gel gaan de prothesen ook niet meer vervormen, wat soms gebeurde  bij het inbrengen.

B.De prothesen gevuld met fysiologisch water

Een goed alternatief. Het gevoel is niet zo natuurlijk als bij silicone-gel. Soms kan men last hebben van het "klotsen" van de prothese omdat ze gevuld is met water.
Wanneer het onderhuids vetweefsel dun is, kan de mantel ook in zichtbare plooien trekken door de geringe weerstand van het fysiologisch vocht. Dit noemt men "rippling".

3.Verschillende vormen, texturen en profielen van prothesen :

A.Anatomische prothese en ronde prothese.

Meestal wordt een ronde prothese gestoken, zeker wanneer de persoon een voldoende dikke vetlaag heeft. De bovenrand van de prothese wordt niet zichtbaar onder de huid.

Een anatomische prothese is druppelvormig ,ze heeft een dunner worden de bovenpool.Ze wordt geplaatst bij zeer magere patienten waarbij de bovenrand van de prothese anders zichtbaar is.

Aangezien de anatomische prothese een vertikale as heeft, is het nodig ze altijd via een inframammaire toegangsweg in te brengen

B.Profielen : Laag-,medium-, en hoogprofiel prothesen

Al naar gelang men voor een bepaalde basis meer hoogte wenst te geven, bestaan er laag- , middel- en hoogprofiel prothesen. Meestal zijn lage en middelhoge prothesen ideaal.

C.Textuur : de oppervlakte van de mantel of enveloppe

Men kent gladde of ruw getextureerde protheses. De ruwe prothesen zouden iets minder inkapseling vertonen (zie kapselvorming). De gladde worden niet vaak meer gebruikt.