DE PLAATSING BOVEN OF ONDER DE SPIER | Corpus Plus

DE PLAATSING BOVEN OF ONDER DE SPIER

Bij een borstvergroting horen prothesen thuis boven de spier. Ze zitten dan tegen het eigen borstklierweefsel en bewegen op een natuurlijke wijze mee met de eigen borsten. Lees meer over de plaatsing van de prothesen.

De plaatsing boven of onder de spier

Bij een borstvergroting horen prothesen thuis boven de spier. Ze zitten dan tegen het eigen borstklierweefsel en bewegen mee op een natuurlijke wijze met de eigen borsten.Dit is anders bij een borstreconstructie, waarbij de huid minder stevig is door de operatie en de eventuele bestralingen. Daar steekt men de prothese best onder de spier.Sommige chirurgen plaatsen ze onder de spier in de ijdele hoop dat hierdoor soms voorkomende verhardingen rond de prothese -ook nog kapsulaire fibrose genoemd - minder zichtbaar zouden zijn.

Om een prothese onder de spier te kunnen plaatsen moet men soms  een derde van de aanzet van de pectoralis-spier doorsnijden om plaats maken voor de prothese, wat niet alleen pijnlijk is , maar ook op zichzelf voor meer bloedingen zorgt. Het beoogde effect wordt tenietgedaan.

 

Oud bloed rondom een prothese is de oorzaak van capsulaire fibrose.Het is dus volslagen onzin een prothese onder de spier te steken. Het risico op kapsulaire fibrose is groter geworden.De spier heeft dan bovendien één derde van haar kracht verloren.

Conclusie

Er mag geen bloed achterblijven in de loge van de prothese. Nadat beide prothesen gestoken werden, moeten de loges met voldoende fysiologisch vocht gespoeld worden. Bovendien is het soms nodig drainagebuisjes te steken om dit vocht af te voeren.

Sinds we deze techniek toepassen is de kapsulaire fibrose gedaald onder de 1%. Gemiddeld is dit 7% of hoger.